Begeleid(st)er aan het woord

Begeleid(st)er aan het woord

Wij willen als  Montessori kinderopvang een steentje bijdragen aan de toekomst  van het  jonge kind. Wij gaan er vanuit dat ieder kind de drang in zich heeft om zich te ontwikkelen, maar ieder kind doet het in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier, afhankelijk van aanleg en temperament. De houding van de  begeleidster moet daarom terughoudend, observerend en ondersteunend zijn. De voorbeeldfunctie is heel belangrijk. Onze houding gaat uit van het motto: ‘help mij het zelf te doen’.

Regelmatig plaatsen wij hier artikelen over en met onze begeleid(st)ers. Op die manier krijgt u een beeld van wat er aan onze keukentafels gebeurt.

- Een dag uit het leven van Ellen, hoofdbegeleidster van de locaties Houten

Voorbereide omgeving geeft gelegenheid eigen keuzes te maken en die te versterken