Kwaliteit

Kwaliteit

Pedagogisch medewerker-/kindratio

De pedagogisch medewerker-/kindratio is bij het jonge kind hoger dan gebruikelijk is op kinderdagverblijven, hierdoor is meer begeleiding beschikbaar. De ruimte om afgestemde begeleiding te geven, ligt verankerd in het concept, zodat in de omgeving de aandacht voor het individuele kind centraal staat.

Meer ruimte

Montessori kinderopvang gaat uit van meer ruimte voor alle kinderen, de ouder zal ervaren dat er meer oppervlakte per kind gebruikt wordt dan het minimale vereiste. Montessori kinderopvang zorgt voor een zorgvuldig voorbereide omgeving die het kind stimuleert en uitdaagt  bepaalde activiteiten te oefenen en ontwikkelen. Het kind heeft hierin een vrije keus die past bij zijn individuele belangstelling. De begeleidster anticipeert of stimuleert door het bieden van individuele lessen. Echter kinderen kunnen elkaar ook vinden in een gezamenlijke belangstelling en samenwerken.

Groepsopbouw

Door samenstelling in heterogene groepen worden kinderen ook door elkaar gestimuleerd en geholpen. Binnen deze heterogene groepen vinden ook gezamenlijke lessen en activiteiten plaats. De materialen waarmee gewerkt wordt zijn oorspronkelijk door Montessori ontworpen of voldoen aan bepaalde specifieke eisen, zoals het centraal stellen van één specifieke eigenschap. De materialen zijn solide en vervaardigd uit natuurlijk materiaal. Daarnaast wordt een groot deel van het materiaal, dat inspeelt op verschillende ontwikkelingsactiviteiten, door de begeleidsters zelf vervaardigd of verzameld.