Linkedin groep Montessori kindcentrum

Montessori kinderopvang bevindt zich naast facebook en Twitter inmiddels ook op Linkedin. We hebben een bedrijfspagina en de groep Montesseri kindcentrum. De functie van deze groep is het creëren van een platform vóór en dóór Montessori. Een platform waar wij elkaar op de hoogte kunnen brengen en houden over wat er gaande is in de wereld van Montessori en educatie. Waarbij de focus ligt op het samen verbinden en Montessori kinderopvang & onderwijs. Zoals het realiseren van de doorgaande ontwikkelingslijn, bijv. in de vorm van een Montessori kindcentrum.

Functie
De functie van deze groep is een virtuele samenwerking. Ieder lid kan nieuws, ontwikkelingen en andere updates of artikelen rondom Montessori hier kan plaatsen. Hetzij ontwikkelingen omtrent uw eigen organisatie (micro), hetzij informatie over landelijke trends (meso), hetzij input ter kennisgeving over Montessori wereldwijd (macro). Komt u wat tegen, deel het dan gelijk met uw collega's en zegt het voort!

micro, meso, macro Montessori

Samen verbinden
"Het gaat niet alleen om onderwijs maar ook om opvoeding, daarom spreek ik ook over educatie: het is één geheel." Aldus Els Wasmann. Samen verbinden is een thema wat Montessori kinderopvang nauw aan het hart ligt, want samen maken we vanuit de diepgewortelde Montessori visie een voorbereide omgeving voor het kind.

Els Wasmann, Montessori specialist

Montessori kinderopvang & onderwijs
Wij willen een verlengstuk zijn van de belangrijkste leefomgeving ... namelijk thuis, waarin de omgeving is afgestemd op de ontwikkeling van het kind. Onze focus ligt op het neerzetten van de doorgaande ontwikkelingslijn. We willen een verbinder zijn in het gezamenlijk realiseren van de omgeving van het kind. Door samen te verbinden wordt de doorgaande ontwikkelingslijn gerealiseerd.

Voor meer informatie over Montessori kinderopvang en over de mogelijkheden op het gebied van samenwerken, kunt u contact met ons opnemen.

Montessori kindcentrum initiatief van Montessori kinderopvang