Samenwerkende schoolbesturen

Montessori kinderopvang bestaat uit 13 locaties verspreid door het midden en zuiden van het land. De locaties bestaan uit kinderdagverblijven, peutergroepen/peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang. De begeleid(st)ers werken dagelijks aan goede kwalitatieve kinderopvang voor de vele kinderen die onze locaties bezoeken. De locaties worden ondersteund en gefaciliteerd door Kidsplus, een bedrijf wat de bedrijfsvoering efficient neerzet voor diverse kinderopvang lijnen. Daarnaast maken de begeleid(st)ers gebruik van de interne en externe Montessori opleiding binnen onze organisatie.

Samen met een heel aantal basisscholen werken wij nauw samen in een Montessori kindcentrum. Hierin werken wij niet alleen samen met de schooldirecteuren, maar ook met de verschillende schoolbesturen. De schoolbesturen waar wij mee samenwerken zijn:

 

Fluvius
Monton
Mozon
Montessorischool Bilthoven
Aan de Basis
Stichting Montessori Onderwijs Houten
Stichting Proles
Stichting de Basis Arnhem

Fluvius

Monton

Mozon

Montessorischool Bilthoven

Aan de Basis

Stichting Montessori Onderwijs Houten

Stichting de Basis Arnhem