Groepsopbouw

Groepsopbouw

Montessori kinderopvang bestaat uit een kinderdagverblijf, peuter(ochtend)groep en de buitenschoolse opvang. We zijn een verlengstuk van de belangrijkste leefomgeving … namelijk thuis, waarin de omgeving is afgestemd op de ontwikkeling van het kind. Kies in het menu links voor meer informatie over de groepsopbouw.