Aandacht voor de ontwikkelingsfase van een baby

Communicatie

2016-05-31

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) heeft met de kinderopvangbranche afgesproken dat vanaf 2018 één begeleidster op drie baby's verplicht is. Op dit moment is dat nog één op vier. Eveneens is het de bedoeling begeleid(st)ers van de babyopvang speciaal opgeleid worden en dat begeleid(st)ers van oudere kinderen beter gecoacht worden. Asscher hoopt dat de kwaliteit van de kinderopvang hierdoor omhoog gaat. Montessori kinderopvang hanteert het begeleid(st)er-/kinderratio van één begeleid(st)er op 3 baby's al sinds 2015. Ook de ontwikkeling van de begeleid(st)ers staat bij Montessori kinderopvang hoog in het vaandel. Stichting Montessori Opleiding verzorgt in samenwerking met Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) een onafhankelijke en kwalitatieve opleiding, om zo de kwaliteit van de opvang te garanderen. 

Sinds januari 2015 geldt er voor alle kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in Nederland dezelfde begeleid(st)er-/kinderratio. Montessori kinderopvang heeft deze wijziging toen als kans gezien om de begeleidster-/kinderratio bij de babygroep verder te verhogen, om meer aandacht te creëren voor de ontwikkeling van de baby. Montessori kinderopvang hanteert een beleid waarin de ontwikkelingsfase van een kind wordt afgestemd op de leeftijdsfase, waardoor de ontwikkeling van het jonge kind wordt gestimuleerd. Dat de begeleid(st)er-kinderratio bij het jonge kind bij Montessori kinderopvang hoger is, ligt verankerd in de specifieke begeleiding die gegeven wordt en in de omgeving waarbij de aandacht voor het individuele kind centraal staat.

Babygroep
Op de babygroep heeft ieder kind een eigen ritme en dat wordt zoveel mogelijk gevolgd. De voorspelbaarheid van het steeds terugkerende patroon vergroot het gevoel van veiligheid, het kind weet waar het aan toe is. Naast het slapen en het eten moeten er ook voldoende spelmomenten zijn en momenten waar een baby contact kan maken met een begeleid(st)er. Knuffelen en direct contact tussen begeleid(st)er en baby is heel belangrijk voor een goede ontwikkeling van het kind. Montessori kinderopvang vindt de verhoging van het begeleid(st)er-/kinderratio daarom heel mooi, omdat het de kwaliteit op de babygroep ten goede komt.

Peutergroep
Montessori kinderopvang wil op de peutergroepen het ratio gaan hanteren wat is toegestaan, dus maximaal acht peuters met één begeleid(st)er. De peuters willen wij voorbereiden op school en daarbij hoort ook leren samenspelen en leren omgaan met verschillende kinderen. Op de basisschool bestaan de meeste groepen immers uit minimaal 20 kinderen met één juf of meester. Montessori kinderopvang vindt het begeleid(st)er-/kinderratio passend op de peutergroep. De pedagogische uitgangspunten van de Montessori visie sluiten aan bij het onderwijsprogramma van Montessori basisscholen. Door de samenwerking met Montessori basisscholen kunnen wij de doorgaande ontwikklingslijn van kinderen van 3 maanden tot 12 jaar vormgeven.

Doorgaande ontwikkelingslijn
Doordat de pedagogische uitgangspunten op elkaar afgestemd zijn, hebben de begeleid(st)ers van de buitenschoolse opvang en het kinderdagverblijf dezelfde pedagogische insteek als de leerkrachten van de school. Ook heeft de inzet van de begeleiding van de kinderen dezelfde uitstraling. Hierdoor is het een kleine stap van het kinderdagverblijf naar school en van school naar de buitenschoolse opvang. Bovendien bevindt het kind zich in de zelfde vertrouwde omgeving.

 

Montessori kinderopvang kinderdagverblijf babygroep