Alle peuters naar de kinderopvang

Communicatie

2016-05-02

"Kinderen leren vooral door met elkaar te spelen. Het is daarom van groot belang dat er één voorziening komt voor alle kinderen." en "Alle kinderen in Nederland zouden recht moeten hebben op de beste voorzieningen en dezelfde pedagogische begeleiding moet krijgen. Of hun ouders nou werken of niet." Aldus Vicevoorzitter Catelene  Passchier. Ook al moet er nog veel gebeuren om het doel te bereiken laat de FNV via Nationale Onderwijsgids weten tevreden te zijn met deze stap in de goede richting. Dat alle peuters recht krijgen op twee dagdelen opvang, zien wij als kinderopvang organisatie eveneens als een positieve ontwikkeling. En wij zijn net als de Brancheorganisatie Kinderopvang blij met het plan van minister Asscher. In de huidige situatie is er namelijk niet voor alle kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar plek. De gemeenten krijgen zes jaar de tijd om de opvang te regelen.

Montessori kinderopvang groepsopbouw peuterochtendgroep