AMI en Montessori Opleiding, het jonge kind

Communicatie

2016-11-08

Montessori kinderopvang begeleiding

Het is vandaag een goed moment om te vertellen dat er weer een flink aantal pedagogisch medewerkers van verschillende Montessori kinderopvang locaties sinds dinsdag 4 oktober jl. begonnen zijn aan de opleiding: Montessori opvoeding van het jonge kind wat gefaciliteerd wordt door de lerarenopleiding van de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen). Montessori kinderopvang zorgt er niet alleen voor dat begeleid(st)ers de gelegenheid krijgen om zich te ontwikkelen tot specialist van de Montessori opvoeding, het jonge kind. In november start onze Montessori coach namelijk met de AMI (Association Montessori Internationale) opleiding, welke internationaal erkend is.

Hogeschool Arnhem Nijmegen Montessori opleiding

Montessori opvoeding van het jonge kind
Naar een initiatief van Montessori kinderopvang en in samenwerking met Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) wordt de onafhankelijke, kwalitatieve opleiding verzorgd. Het betreft een avond opleiding waar de specifieke Montessori aspecten aan bod komen. De cursisten krijgen kennis en vaardigheden bijgebracht die bij zal dragen om het jonge kind te voorzien in de ontwikkeling. Ontwikkeling staat hoog in het vaandel bij Montessori kinderopvang. Niet alleen wordt de ontwikkeling van het kind nauw in de gaten gehouden, ook de ontwikkeling van begeleid(st)ers wordt gestimuleerd.

AMI

AMI: Association Montessori Internationale
Dit najaar wordt de AMI training voor het eerst in Nederland gegeven. Waar onze Montessori coach, Anneliese Tacke-Jansen, aan mee zal doen. Na diplomering zal zij, volgens de reglementen van AMI, bevoegd zijn te werken volgens de Montessori visie. De AMI is van mening dat je een essentieel jaar mist in de ontwikkeling van het kind, als kinderen niet vanaf drie jaar naar school gaan. Montessori kinderopvang biedt opvang aan voor kinderen vanaf 3 maanden en gaat in op de absorberende geest van het kind. Montessori kinderopvang speelt daardoor een fundamentele rol in de periode waar de AMI naar verwijst. Door opvang aan te bieden voor kinderen van 3 maanden tot 12 jaar en zich te verbinden met Montessori basisscholen is de doorgaande ontwikkelingslijn daar van het resultaat.

In Nederland is de AMI gevestigd in een pand in Amsterdam waar Maria Montessori een aantal jaar heeft gewoond. “De AMI conserveert het erfgoed van Maria Montessori en verzorgt opleidingen over de hele wereld. Zij doet dat vanuit geaccrediteerde AMI-opleidingscentra, die in tal van landen over de hele wereld zijn gevestigd.” Aldus Mary Hayes, secretaris van het hoofdbestuur van de AMI. Bron: AMI – Nederlandse Montessori Vereniging.

Montessori kinderopvang logo

Pedagogisch uitgangspunt
Montessori kinderopvang werkt volgens deze Montessorimethode. Een methode die gebaseerd is op de onderzoeken van Maria Montessori. Maria Montessori duidt kinderen tussen 0-3 jaar aan als "spiritueel embryo". De psyche van het kind vormt zich in wisselwerking met zijn omgeving, zoals het fysieke embryo zich voor de geboorte heeft ontwikkeld. Het kind absorbeert alles uit zijn omgeving. Met zijn "absorberende geest" neemt het enorm veel indrukken op, vormt zijn functies en past zich aan bij de cultuur waarin het leeft.
Ter aanvulling op het Montessori basisonderwijs kunnen kinderen van 4-12 jaar na schooltijd plezier maken in een met zorg voorbereide omgeving met de daarbij behorende bso-activiteiten, waarbij naast inspanning ook ontspanning mogelijk is. In de buitenschoolse opvang geven wij op basis van de vier ontwikkelingsfases van het kind invulling aan deze fasen voor elk kind.

Kwaliteit
Om de kwaliteit van de begeleiding te waarborgen is het van essentieel belang dat onze mensen inhoudelijk goed zijn opgeleid. In onze organisatie werken veel begeleid(st)ers die elke dag vanuit de Montessori visie de kinderen begeleiden. Wij proberen hen te begeleiden en uit te dagen om te blijven ontwikkelen. De toekomst wordt bepaald door het verleden.

Montessori is een manier van leven en daarom streven wij naar continuïteit tussen ouders-kind-begeleid(st)er/leerkracht. Dit eveneens in het kader van het creëren van de doorgaande ontwikkelingslijn in samenwerking met Montessori basisscholen.