De verbouwing: Montessori kinderopvang in Helmond

Communicatie

2016-11-07

Montessori kinderopvang Helmond verbouwing Montessori kinderopvang Helmond verbouwing

De verbouwing in het voormalig bibliotheekfiliaal aan de Overloop in Brouwhuis verloopt voorspoedig en tot de dag van vandaag wordt er flink geklust. Montessori kinderopvang Helmond krijgt steeds meer vorm. Binnenkort wordt het meubilair geplaatst en zodra de laatste voorwaarden afgerond zijn, hopen wij u zo snel mogelijk te kunnen informeren over de opening!

Verhuizing
Vanaf de start van het nieuwe schooljaar biedt Montessorischool Helmond, onderdeel van Stichting Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland (MOZON), samen met Montessori kinderopvang buitenschoolse opvang aan. Montessori kinderopvang is op dit moment nog gevestigd in de school en zodra de verbouwing klaar is zal de verhuizing gaan plaatsvinden. Vanaf dan kan Montessori kinderopvang, in samenwerking met Montessorischool Helmond, de volledige doorgaande ontwikkelingslijn van 0 t/m 12 jaar gaan aanbieden.

Visie
De samenwerking tussen Montessorischool en Montessori kinderopvang maakt het mogelijk om kinderen van 3 maanden tot 12 jaar op te laten groeien in een Montessori klimaat, waarbij het principe ’help mij het zelf te doen’ centraal staat. De specifieke kennis over de Montessori visie van beide partijen zorgt voor een goede aansluiting tussen kinderdagverblijf, peutergroep, buitenschoolse opvang en basisschool.

Welkom
Ouders die nieuwsgierig zijn, zijn van harte welkom voor een rondleiding. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor een rondleiding kunt u contact opnemen met de hoofdbegeleidster. Voor meer informatie over Montessorischool Helmond kunt u mailen naar info@montessorischoolhelmond.nl.

Montessori kinderopvang locatie Helmond Montessori kinderopvang locatie Helmond