Feitenschrift 2013/2014

Jedidja

2013-11-14

In het Feitenschrift 2013/2014 van de Nederlandse Montessori Vereniging staat een mooi interview over onze peuters!

Het hele Feitenschrift inculsief het interview met Susan Veenvliet leest u hier.