Integraal Montessori Kindcentrum

jedidja

2014-10-07

Op een prachtige locatie midden in Nederland bevindt zich één van de voorbeelden van onze doorgaande lijn in samenwerking met een Montessori school. Een gezamenlijke visie wordt hier vorm gegeven in de opvang van kinderen in de leeftijd 3 maanden tot 12 jaar. Al van jongs af aan is er sprake van een vertrouwde omgeving. De kinderen weten de weg naar de schoollokalen al te vinden terwijl hun jongste broertje of zusje op dezelfde locatie de eerste kennismaking met Maria Montessori ondergaat. De peuters worden meegenomen in het onderwijsprogramma van de onderbouw en komen zo nu en dan kennismaken met de kleuters.

Samen met de basisschool wordt er daadwerkelijk binnen één locatie samengewerkt aan de doorgaande ontwikkelingslijn van 3 maanden tot 12 jaar. Wij streven naar een goede samenwerking met Montessorischolen. Bijvoorbeeld door samen een Integraal Montessori Kindcentrum (IMKC) te realiseren. Wij nodigen u van harte uit om één van onze IMKC’s te bezoeken en kennis te maken met elkaar.

Onze kinderopvang hoopt aan te sluiten bij alle Montessorischolen in Nederland om elkaar te helpen het zelf te doen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@montessorikinderopvang.nl