Kosten kinderopvang omlaag

Communicatie

2016-04-05

Sinds 1 januari 2016 betalen ouders minder voor de kinderopvang. De toeslag is namelijk verhoogd. Een positief impuls voor de kinderopvang, waardoor meer peuters goed voorbereid naar het basisonderwijs gaan. En dat is niet alleen gunstig voor ouders en kinderen, maar ook voor werknemers, omdat er meer kinderen naar de opvang zullen gaan.

Kosten omlaag
Voor de kosten van de kinderopvang is het tegemoetkomingspercentage met 5,8% verhoogd. Per kind kunt u maximaal 230 uur per maand aan kinderopvangtoeslag ontvangen. Ouders met een toetsingsinkomen van minder dan € 18.177 krijgen 93% voor het 1e kind en 94% voor het 2e kind (en de daarop volgende kinderen) van de kinderopvangkosten vergoedt. Voor ouders met een toetsingsinkomen van € 107.115 en hoger is het tegemoetkomingspercentage toegenomen van 18% in 2015 naar 23,8% in 2016. Per 1 januari 2018 gaat de kinderopvangtoeslag direct uitbetaald worden aan de betreffende kinderopvang organisatie.

Eerste kind
Door de fiscus wordt het kind met de meeste uren kinderopvang en bij meerdere kinderen met een gelijk aantal uur aan opvang, is het kind met de hoogste kosten van kinderopvang het eerste kind. Het vergoedingspercentage is anders bij het eerste kind als bij het tweede kind en het is belangrijk om dat u daar rekening mee houdt. Voor meer informatie bekijk het Kinderopvangtoeslagtabel 2016.

Handig om te weten
Zorg er voor dat u als ouder de kinderopvangtoeslag op tijd aanvraagt. U kunt namelijk als ouder toeslag aanvragen vanaf 3 maanden vóór de datum van de aanvraag.