Montessori begeleidster geeft u tips!

Jelisa

2012-08-29

Peuterbegeleidster Riny Verhoeven van Montessori kinderopvang Arnhem en Bilthoven heeft een leuk stuk geschreven voor het Oei ik groei! tijdschrift.
Riny geeft tips over voor het eerst naar de peutergroep of peuterspeelzaal gaan.

Oei ik groei

Lees hieronder het stuk:

20 experts geven de beste 20 tips!

Riny Verhoeven
Peuterleidster, Montessori Kinderopvang Arnhem en Bilthoven.

Voor het eerst naar de peutergroep of peuterspeelzaal is een grote stap.
Voor ouders en voor het kind. Deze tips geef ik ouders altijd mee om het
afscheid en het wennen aan de peutergroep wat makkelijker te maken:
- Er zijn leuke boekjes in de bibliotheek die gaan over 'naar de peuterspeelzaal',
die je samen kunt lezen ter voorbereiding.

- Geef je peuter, zeker in de beginfase, iets vertrouwds mee waaraan hij/zij
troost kan hebben. Een knuffel, of iets anders waar je kind erg aan gehecht is, is fijn.

- Vertel je kind van tevoren dat je op de peutergroep eerst jas en schoenen uitdoet,
en pantoffels aan, dat je samen nog een boekje leest, maar dat je dan daarna weggaat
om bijvoorbeeld boodschappen te doen etc en dat je dan weer terugkomt om
hem/haar op te halen.

- Maak het moment van afscheid nemen niet te lang. Zeker in het begin niet als je kind
nog erg moet wennen. Soms is het echt nodig je kind aan de leidster over te dragen,
zelfs als het tranen met tuiten huilst en jou niet los wil laten. Je helpt je kind niet om het
afscheid te rekken en het mag best even flink huilen. De leidster is er om je kind te troosten.

- Ik vertel ouders dat ze altijd mogen bellen om te vragen hoe het gaat en als ik zie dat
oudershet er erg moeilijk mee hebben en het goet gaat met hun kind, neem ik ook zelf
wel het initiatiefom hen te bellen. Anders blijven ze de hele ochtend met een akelig
gevoel zitten, terwijl het best goed gaat met hun kind.

- Wees er in het begin bedachtzaam op dat als het gelijk goed gaat, de terugslag meestal
later volgt.

- Probeer als ouder vertrouwen te hebben dat het goed zal komen en straal dit uit. Kinderen
voelen je angst en verontrusting haarscherp aan. Geef je kind het vertrouwen dat het goed
komt en dat het best even mag huilen.