Montessori kindcentrum in Helmond!

Communicatie

2016-12-22

Montessori kinderopvang Helmond keukentafel Montessori kinderopvang Helmond baby voorbereide omgeving

De verbouwing is klaar en Montessori kinderopvang heeft het nieuwe pand (voormalig bibliotheek in Brouwhuis) in gebruik genomen. Vanaf 19 december biedt Montessorischool, onderdeel van stichting Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland (MOZON), samen met Montessori kinderopvang een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Hiermee is het Montessori kindcentrum in Helmond een feit in Helmond! Nieuwsgierig? Kom langs, ontmoet ons en ontdek hoe uw kind zich bij ons kan ontwikkelen!

Samenwerking
Op 5 september 2016 heeft Montessori kinderopvang haar deuren van de buitenschoolse opvang ( zowel voorschoolse- als naschoolse opvang) geopend in het schoolgebouw van Montessorischool in Helmond. Sinds dien is er druk verbouwd en geklust in het pand waar voorheen bibliotheek Brouwhuis in zat. En inmiddels is Montessori kinderopvang sinds 19 december jl. ook daadwerkelijk daar gevestigd. Op 18 maart 2017 zal dit heugelijke nieuws groot gevierd worden met een officiële opening! Daar later meer over. Zowel de school als de kinderopvang heeft een duidelijke visie op onderwijs en op kinderopvang die gebaseerd is op de pedagogische opvoeding van Maria Montessori. Met elkaar kan er daadwerkelijk binnen één locatie worden samengewerkt aan de doorgaande ontwikkelingslijn van 3 maanden tot 12 jaar, hiermee wordt een Montessori kindcentrum gerealiseerd.

Visie
De samenwerking tussen Montessorischool en Montessori kinderopvang maakt het mogelijk om kinderen van 3 maanden tot 12 jaar op te laten groeien in een Montessori klimaat, waarbij het principe ’help mij het zelf te doen’ centraal staat. De specifieke kennis over de Montessori visie van beide partijen zorgt voor een goede aansluiting tussen kinderdagverblijf, peutergroep, buitenschoolse opvang en basisschool.

Welkom
Ouders die nieuwsgierig zijn naar het kinderdagverblijf, de peuter(ochtend)groep of buitenschoolse opvang zijn van harte welkom voor een rondleiding. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor een rondleiding, www.montessorikinderopvang.nl Meer informatie over Montessorischool in Helmond is te vinden op www.montessorischoolhelmond.nl U kunt ook mailen naar info@montessorikinderopvang.nl of info@montessorischoolhelmond.nl.

Montessori kinderopvang Helmond voorbereide omgeving