Montessori kinderopvang in oud bieb gebouw in Helmond

communicatie

2016-06-21

Samenwerking Montessorischool in Helmond en Montessori kinderopvang.
Vanaf de start van het nieuwe schooljaar biedt Montessorischool, onderdeel van stichting Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland (MOZON),  samen met Montessori kinderopvang een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Hiermee is het Montessori kindcentrum een feit in Helmond.
Samenwerking
Op 5 september 2016 opent Montessori kinderopvang de deuren van de buitenschoolse opvang ( zowel voorschoolse- als naschoolse opvang) in het schoolgebouw van Montessorischool in Helmond. Beide partijen hebben een duidelijke visie op onderwijs en op kinderopvang die gebaseerd is op de pedagogische opvoeding van Maria Montessori. Met elkaar kan er daadwerkelijk binnen één locatie worden samengewerkt aan de doorgaande ontwikkelingslijn van 3 maanden tot 12 jaar, hiermee wordt een Montessori kindcentrum gerealiseerd.
Visie
De samenwerking tussen Montessorischool en Montessori kinderopvang maakt het mogelijk om kinderen van 3 maanden tot 12 jaar op te laten groeien in een Montessori klimaat, waarbij het principe ’help mij het zelf te doen’ centraal staat. De specifieke kennis over de Montessori visie van beide partijen zorgt voor een goede aansluiting tussen kinderdagverblijf, peutergroep, buitenschoolse opvang en basisschool.
Welkom
Ouders die nieuwsgierig zijn naar het kinderdagverblijf, de peuter(ochtend)groep of buitenschoolse opvang zijn van harte welkom voor een rondleiding. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor een rondleiding, www.montessorikinderopvang.nl  Meer informatie over Montessorischool in Helmond is te vinden op www.montessorischoolhelmond.nl  U kunt ook mailen naar info@montessorikinderopvang.nl of info@montessorischoolhelmond.nl.  

Klik hier voor het krantenartikel

Samenwerking Montessorischool in Helmond en Montessori kinderopvang.

Vanaf de start van het nieuwe schooljaar biedt Montessorischool, onderdeel van stichting Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland (MOZON),  samen met Montessori kinderopvang een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Hiermee is het Montessori kindcentrum een feit in Helmond.

Samenwerking
Op 5 september 2016 opent Montessori kinderopvang de deuren van de buitenschoolse opvang ( zowel voorschoolse- als naschoolse opvang) in het schoolgebouw van Montessorischool in Helmond. Beide partijen hebben een duidelijke visie op onderwijs en op kinderopvang die gebaseerd is op de pedagogische opvoeding van Maria Montessori. Met elkaar kan er daadwerkelijk binnen één locatie worden samengewerkt aan de doorgaande ontwikkelingslijn van 3 maanden tot 12 jaar, hiermee wordt een Montessori kindcentrum gerealiseerd.

Visie
De samenwerking tussen Montessorischool en Montessori kinderopvang maakt het mogelijk om kinderen van 3 maanden tot 12 jaar op te laten groeien in een Montessori klimaat, waarbij het principe ’help mij het zelf te doen’ centraal staat. De specifieke kennis over de Montessori visie van beide partijen zorgt voor een goede aansluiting tussen kinderdagverblijf, peutergroep, buitenschoolse opvang en basisschool.

Welkom
Ouders die nieuwsgierig zijn naar het kinderdagverblijf, de peuter(ochtend)groep of buitenschoolse opvang zijn van harte welkom voor een rondleiding. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor een rondleiding, www.montessorikinderopvang.nl  Meer informatie over Montessorischool in Helmond is te vinden op www.montessorischoolhelmond.nl  U kunt ook mailen naar info@montessorikinderopvang.nl of info@montessorischoolhelmond.nl.