Montessori op creatieve manier in beeld gebracht

Communicatie

2017-06-12

Montessori op creatieve manier in beeld gebracht

Onderstaande video laat ons op een prachtige creatieve wijze meekijken in het opgroeiproces van kinderen
waarbij Montessori als rode draad zichtbaar is.