Sterrenberg

Communicatie

2016-01-12

Wellicht heeft u afgelopen maandag in de Gelderlander het artikel gelezen. Naar aanleiding van een klacht van een ouder heeft de GGD in december een tweede inspectie gedaan. In september is de GGD geweest voor de reguliere inspectie, het resultaat is redelijk goed bevonden. Er zijn zaken benoemd die nog niet waren opgelost, deze zijn in het tweede onderzoek naar voren gekomen. Al deze aspecten zijn nu behandeld. Kortom, zaken die spelen worden aangepakt en opgelost. Zo volgen wij het advies van de GGD.

Alle rapporten en zienswijzen zijn openbaar en kunnen te allen tijde ingezien worden via de site van het Landelijk Register Kinderopvang. Wij vinden dit een goede zaak, aangezien ouders rapporten van de GGD, maar ook de zienswijze van de betreffende kinderopvangorganisatie moet kunnen inzien. Wij hebben in dit hele GGD proces nauw contact gehad met de Gemeente Arnhem, ons aanspreekpunt van de GGD, de brandweer en natuurlijk ook onze Oudercommissie. Voor ons is Montessori kinderopvang de plek waar wij kinderen willen begeleiden in de ontwikkeling tot zelfstandige mensen. Wij betreuren dat, zoals gebleken uit de rapporten, er een aantal zaken niet in orde waren en wij werken er hard aan om dit op te lossen. Zoals net ook benoemt, is dit een proces wat wij al enige tijd ingezet hebben en hopen dit zo spoedig mogelijk tot een goed resultaat te brengen.