Sterrenberg

De peildatum van de prijzen voor 01-01-2018*

Kinderdagverblijf

 

Buitenschoolse opvang

 
52 weken € 7,87  52 weken € 7,92 
48 weken € 8,31 40 plus € 8,11


40 weken € 8,69

* De prijzen zijn inclusief korting

De basisprijs staat garant voor onze kwaliteit in de vorm van begeleiding . De prijs voor de service is budgetneutraal neergezet. Bij bovengenoemde bedragen is een bedrag per kindplaats gereserveerd voor bijzondere activiteiten. In overleg met de oudercommissie kan dit bedrag jaarlijks bijgesteld worden.

De prijzen van de buitenschoolse opvang zijn inclusief het ter beschikking stellen van de BSO bus.

Deze prijzen (uur tarief) zijn gebasseerd op openingstijden van 11 uur per dag.