Montessori kinderopvang Arnhem Centrum Sonsbeek

Montessori kinderopvang Arnhem Centrum Sonsbeek

Welkom bij Montessori kinderopvang Arnhem Sonsbeek

Amsterdamseweg 100
6814 GG  Arnhem
T: 026 3895298 / Kantoor: 026- 3895016 (bereikbaar op maandagochtend, dinsdagochtend en woensdagochtend)
E: hoofd.sonsbeek@montessorikinderopvang.nl

Aanmeldformulier Arnhem Sonsbeek

amsterdamseweg

+ Montessori visieEen methode die gebaseerd is op de onderzoeken van Maria Montessori rond het begin van de twintigste eeuw. In eerste instantie ontwikkeld voor peuters werd de methode wegens groot succes uitgebreid en toegepast bij kinderen van basisschoolleeftijd. Er is sprake van een methode omdat gegevens werden verkregen door methodologisch onderzoek van een groot aantal kinderen. Resultaten werden verkregen door systematische observatie gedurende de gehele ontwikkeling van het kind.

+ Montessori kinderdagverblijf; Maria Montessori duidt kinderen tussen 0 tot 4 jaar aan als "spiritueel embryo". De psyche van het kind vormt zich in wisselwerking met zijn omgeving, zoals het fysieke embryo zich voor de geboorte heeft ontwikkeld. Het kind absorbeert alles uit zijn omgeving. Met zijn "absorberende geest" neemt het enorm veel indrukken op, vormt zijn functies en past zich aan bij de cultuur waarin het leeft.

+ Montessori buitenschoolse opvang; Na schooltijd kunnen kinderen van 4 tot en met 12 jaar plezier maken in een met zorg voorbereide omgeving met de daarbij behorende bso-activiteiten, waarbij naast inspanning ook ontspanning mogelijk is. In de buitenschoolse opvang geven wij op basis van de vier ontwikkelingsfases van het kind invulling aan deze fasen voor elk kind.

+ Montessori begeleiding; De pedagogisch medewerker-/kindratio is bij het jonge kind (baby's) hoger dan gebruikelijk is op kinderdagverblijven, hierdoor is meer begeleiding beschikbaar. De ruimte om afgestemde begeleiding te geven, ligt verankerd in het concept, zodat in de omgeving de aandacht voor het individuele kind centraal staat.
- Kinderdagverblijf: 28 kinderen 6 begeleid(st)ers 
- Peuterochtendgroep: max 14 kinderen 2 begeleid(st)ers
- Buitenschoolse Opvang: 32 kinderen 3 begeleid(st)ers

 

+ Montessori keukentafelOnze locaties hebben een huiselijk karakter met een centrale keukentafel om zoveel mogelijk aan te sluiten op de gezinssituatie. Aan onze keukentafel vindt uitwisseling plaats tussen ouders, begeleidsters en kinderen, er kunnen wensen en behoeften kenbaar gemaakt worden. Er is een ongedwongen sfeer waar de ouders bijvoorbeeld even rustig de ochtendkrant kunnen doornemen voordat zij naar het werk vertrekken. Ook als de kinderen worden opgehaald, kan van deze mogelijkheid gebruik gemaakt worden. De kinderen ervaren het als prettig als hun ouders onderdeel zijn van de wereld waar zij de dag doorbrengen.


+ Montessori binnenruimte; De ruimte is weloverwogen stijlvol ingericht. Wij spreken van zones. De begeleidsters leggen accenten binnen een zone zodat kinderen zich bewust worden van omgevingsfactoren. Hierbij wordt gelet op de vaardigheden en vermogens van kinderen om zich te ontwikkelen. Alle zones stralen een huiselijke warme sfeer uit. Er wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen. Deze duurzame materialen gebruiken we om de kinderen te leren ervaren wat en wanneer iets waarde heeft en hoe je daarmee omgaat. Wij gaan uit van meer ruimte per kind. U zult zelf ervaren dat er meer oppervlakte per kind beschikbaar is dan gebruikelijk. 

Kinderdagverblijf: begane grond monumentale uitstraling, groot circa 275 m2
Peutergroep: op de 1e verdieping, monumentale uitstraling, groot circa 100 m2
Buitenschoolse opvang: verdieping monumentale uitstraling, groot circa 200 m2 
Tuin: Grote diepe tuin ruim 330 m2 

Samenwerken

Montessori kinderopvang Arnhem Sonsbeek werkt nauw samen met verschillende basisscholen in Arnhem.

Arnhemse Montessori School 
Nicolaas Maesstraat 6
6814 LB Arnhem

Montessorischool de - Binnenstad
Damstraat 6
6811 CB  Arnhem

Pieter Brueghelschool
Bauerstraat 8
6813 KZ Arnhem

Heijenoordschool
Gentiaanstraat 25
6813 ES Arnhem

Openingstijden

Kinderdagverblijf is geopend van 7.30 uur tot 18.30 uur. Op werkdagen is het Kinderdagverblijf het gehele jaar 11 uur per dag open.
Peuterochtendgroep/ peuterspeelzaal is op dinsdag- en donderdagochtend geopend van 7.30 tot 13.00 uur.
Buitenschoolse Opvang is aansluitend op de schooltijden tot 18.30 uur. En in de 12 vakantie weken per jaar is de BSO open van 07.30 tot 18.30 uur, 11 uur per dag.

Bekijk de tarieven Montessori kinderopvang Arnhem Centrum Sonsbeek

Landelijk Register Kinderopvang

Montessori kinderopvang Sonsbeek Arnhem kdv
Montessori kinderopvang Sonsbeek Arnhem bso