Montessori kinderopvang Arnhem de Binnenstad

Montessori kinderopvang Arnhem de Binnenstad

Welkom bij Montessori kinderopvang Arnhem Binnenstad

 

Damstraat 6
6811 CB Arnhem
T: 06-57057466
E: bonnie@montessorikinderopvang.nl

Aanmeldformulier Binnenstad

+ Montessori visieEen methode die gebaseerd is op de onderzoeken van Maria Montessori rond het begin van de twintigste eeuw. In eerste instantie ontwikkeld voor peuters werd de methode wegens groot succes uitgebreid en toegepast bij kinderen van basisschoolleeftijd. Er is sprake van een methode omdat gegevens werden verkregen door methodologisch onderzoek van een groot aantal kinderen. Resultaten werden verkregen door systematische observatie gedurende de gehele ontwikkeling van het kind.

+ Montessori Buitenschoolse opvang; Na schooltijd kunnen kinderen van 4 tot en met 12 jaar plezier maken in een met zorg voorbereide omgeving met de daarbij behorende bso-activiteiten, waarbij naast inspanning ook ontspanning mogelijk is. In de buitenschoolse opvang geven wij op basis van de vier ontwikkelingsfases van het kind invulling aan deze fasen voor elk kind.

+ Montessori begeleiding; De ruimte om afgestemde begeleiding te geven, ligt verankerd in het concept, zodat in de omgeving de aandacht voor het individuele kind centraal staat. De kind leidster ratio bij de buitenschoolse opvang: 40 kinderen 4 begeleid(st)ers.

+ Montessori keukentafelOnze locaties hebben een huiselijk karakter met een centrale keukentafel om zoveel mogelijk aan te sluiten op de gezinssituatie. Aan onze keukentafel vindt uitwisseling plaats tussen ouders, begeleidsters en kinderen, er kunnen wensen en behoeften kenbaar gemaakt worden. Er is een ongedwongen sfeer waar de ouders bijvoorbeeld even rustig de ochtendkrant kunnen doornemen voordat zij naar het werk vertrekken. Ook als de kinderen worden opgehaald, kan van deze mogelijkheid gebruik gemaakt worden. De kinderen ervaren het als prettig als hun ouders onderdeel zijn van de wereld waar zij de dag doorbrengen.

+ Montessori binnenruimte; De ruimte is weloverwogen stijlvol ingericht. Wij spreken van zones. De begeleidsters leggen accenten binnen een zone zodat kinderen zich bewust worden van omgevingsfactoren. Hierbij wordt gelet op de vaardigheden en vermogens van kinderen om zich te ontwikkelen. Alle zones stralen een huiselijke warme sfeer uit. Er wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen. Deze duurzame materialen gebruiken we om de kinderen te leren ervaren wat en wanneer iets waarde heeft en hoe je daarmee omgaat. Wij gaan uit van meer ruimte per kind. U zult zelf ervaren dat er meer oppervlakte per kind beschikbaar is dan gebruikelijk. 

De Buitenschoolse opvang vindt plaats in het gebouw grenzend aan het schoolplein, gebruikmakend van het spel- en ruimteaanbod van het schoolplein. Tijdens de schoolvakanties vindt de Buitenschoolse opvang plaats aan de Amsterdamseweg 100, Arnhem.

Samenwerken

Montessori kinderopvang Arnhem de Binnenstad creëert een doorgaande ontwikkelingslijn en werkt nauw samen met Montessorischool de Binnenstad in Arnhem.

Openingstijden

Buitenschoolse Opvang is aansluitend op de schooltijden tot 18.30 uur. En in de 12 vakantieweken per jaar is de BSO open van 07.30 tot 18.30 uur, 11 uur per dag.

Bekijk de tarieven van Montessori kinderopvang Arnhem de Binnenstad

Landelijk Register Kinderopvang

Montessori kinderopvang Binnenstad Arnhem bso