Montessori kinderopvang Arnhem West Sterrenberg

Montessori kinderopvang Arnhem West Sterrenberg

Welkom bij Montessori kinderopvang Arnhem Sterrenberg

Tooropstraat 41
6813 KS  Arnhem
T: 026 4464864
E: hoofd.sterrenberg@montessorikinderopvang.nl

Aanmeldformulier Arnhem Sterrenberg

 Montessori kinderopvang Sterrenberg winter 

+ Montessori visieEen methode die gebaseerd is op de onderzoeken van Maria Montessori rond het begin van de twintigste eeuw. In eerste instantie ontwikkeld voor peuters werd de methode wegens groot succes uitgebreid en toegepast bij kinderen van basisschoolleeftijd. Er is sprake van een methode omdat gegevens werden verkregen door methodologisch onderzoek van een groot aantal kinderen. Resultaten werden verkregen door systematische observatie gedurende de gehele ontwikkeling van het kind.

+ Montessori kinderdagverblijf; Maria Montessori duidt kinderen tussen 0 tot 4 jaar aan als "spiritueel embryo". De psyche van het kind vormt zich in wisselwerking met zijn omgeving, zoals het fysieke embryo zich voor de geboorte heeft ontwikkeld. Het kind absorbeert alles uit zijn omgeving. Met zijn "absorberende geest" neemt het enorm veel indrukken op, vormt zijn functies en past zich aan bij de cultuur waarin het leeft. Het kinderdagverblijf bestaat op deze locatie uit een babygroep, dreumesgroepen en peutergroepen.

+ Montessori buitenschoolse opvang; Na schooltijd kunnen kinderen van 4 tot en met 12 jaar plezier maken in een met zorg voorbereide omgeving met de daarbij behorende bso-activiteiten, waarbij naast inspanning ook ontspanning mogelijk is. In de buitenschoolse opvang geven wij op basis van de vier ontwikkelingsfases van het kind invulling aan deze fasen voor elk kind.

+ Montessori begeleiding; De pedagogisch medewerker-/kindratio is bij het jonge kind ( de baby's) hoger dan gebruikelijk is op kinderdagverblijven, hierdoor is meer begeleiding beschikbaar. De ruimte om afgestemde begeleiding te geven, ligt verankerd in het concept, zodat in de omgeving de aandacht voor het individuele kind centraal staat. 

 

+ Montessori keukentafelOnze locaties hebben een huiselijk karakter met een centrale keukentafel om zoveel mogelijk aan te sluiten op de gezinssituatie. Aan onze keukentafel vindt uitwisseling plaats tussen ouders, begeleidsters en kinderen, er kunnen wensen en behoeften kenbaar gemaakt worden. Er is een ongedwongen sfeer waar de ouders bijvoorbeeld even rustig de ochtendkrant kunnen doornemen voordat zij naar het werk vertrekken. Ook als de kinderen worden opgehaald, kan van deze mogelijkheid gebruik gemaakt worden. De kinderen ervaren het als prettig als hun ouders onderdeel zijn van de wereld waar zij de dag doorbrengen.

+ Montessori binnenruimte; De ruimte is weloverwogen stijlvol ingericht. Wij spreken van zones. De begeleidsters leggen accenten binnen een zone zodat kinderen zich bewust worden van omgevingsfactoren. Hierbij wordt gelet op de vaardigheden en vermogens van kinderen om zich te ontwikkelen. Alle zones stralen een huiselijke warme sfeer uit. Er wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen. Deze duurzame materialen gebruiken we om de kinderen te leren ervaren wat en wanneer iets waarde heeft en hoe je daarmee omgaat. Wij gaan uit van meer ruimte per kind. U zult zelf ervaren dat er meer oppervlakte per kind beschikbaar is dan gebruikelijk. 

Kinderdagverblijf: begane grond monumentale uitstraling groot circa 290 m2 
Buitenschoolse opvang: tuinkamer en souterrain, monumentale uitstraling groot circa 375 m2
Tuin: Grote diepe tuin ruim 2.500 m2 

Bereikbaarheid

"Huize De Sterrenberg", een voormalig landgoed op een prachtige zichtlocatie langs de Amsterdamseweg aan de invalsweg naar Arnhem centrum. 
In- en uitvalsweg nabij Amsterdamseweg en Schelmseweg in Arnhem Noord

Samenwerken

Meerdere scholen in Arnhem Noord, exacte scholen worden afgestemd op de behoefte van ouders.
Scholen in en nabij de wijk De Sterrenberg/ Burgemeesterswijk.

Openingstijden

Kinderdagverblijf is geopend van 7.30 uur tot 18.30 uur. Op werkdagen is het Kinderdagverblijf het gehele jaar 11 uur per dag open.
Buitenschoolse Opvang is aansluitend op de schooltijden tot 18.30 uur. En in de 12 vakantieweken per jaar is de BSO open van 07.30 tot 18.30 uur, 11 uur per dag.

Bekijk de tarieven van Montessori kinderopvang Arnhem West Sterrenberg

Landelijk Register Kinderopvang

Montessori kinderopvang Sterrenberg Arnhem kdv
Montessori kinderopvang Sterrenberg Arnhem bso

Klik hier voor de klachtenprocedure 2016