Montessori kinderopvang Lelystad

Montessori kinderopvang Lelystad

Welkom bij Montessori kinderopvang Lelystad

Paepestraat 23 
6931 CP Westervoor

Kamp 39-5
8225 HA Lelystad
T: 06-40702728 
E: hoofd.lelystad@montessorikinderopvang.nl

Aanmeldformulier Lelystad


Montessori visie; Een methode die gebaseerd is op de onderzoeken van Maria Montessori rond het begin van de twintigste eeuw. In eerste instantie ontwikkeld voor peuters werd de methode wegens groot succes uitgebreid en toegepast bij kinderen van basisschoolleeftijd. Er is sprake van een methode omdat gegevens werden verkregen door methodologisch onderzoek van een groot aantal kinderen. Resultaten werden verkregen door systematische observatie gedurende de gehele ontwikkeling van het kind.

Montessori peuteropvang ; Wij heten uw kind (vanaf 2 jaar) van harte welkom om te komen ontwikkelen en ontdekken in een rustige en huiselijke omgeving. Wij werken vanuit de Montessori gedachte waarbij het belangrijk is dat ieder kind in een voorbereide omgeving zelf zijn activiteiten kiest en begeleid wordt tot het zelf doen. De peuterochtendgroep heeft een standaard ritme, dit is erg belangrijk voor de kinderen. De peuterochtendgroep valt tevens onder kinderopvang en biedt daardoor de mogelijkheid tot teruggave kosten kinderopvang bij de Belastingsdienst. 

Montessori begeleidingDe pedagogisch medewerker-/kindratio is bij het jonge kind (baby's) hoger dan gebruikelijk is op kinderdagverblijven, hierdoor is meer begeleiding beschikbaar. De ruimte om afgestemde begeleiding te geven, ligt verankerd in het concept, zodat in de omgeving de aandacht voor het individuele kind centraal staat.

Montessori keukentafel; Onze locaties hebben een huiselijk karakter met een centrale keukentafel om zoveel mogelijk aan te sluiten op de gezinssituatie. Aan onze keukentafel vindt uitwisseling plaats tussen ouders, begeleidsters en kinderen, er kunnen wensen en behoeften kenbaar gemaakt worden. Er is een ongedwongen sfeer waar de ouders bijvoorbeeld even rustig de ochtendkrant kunnen doornemen voordat zij naar het werk vertrekken. Ook als de kinderen worden opgehaald, kan van deze mogelijkheid gebruik gemaakt worden. De kinderen ervaren het als prettig als hun ouders onderdeel zijn van de wereld waar zij de dag doorbrengen.

Montessori binnenruimte; De ruimte is weloverwogen stijlvol ingericht. Wij spreken van zones. De begeleidsters leggen accenten binnen een zone zodat kinderen zich bewust worden van omgevingsfactoren. Hierbij wordt gelet op de vaardigheden en vermogens van kinderen om zich te ontwikkelen. Alle zones stralen een huiselijke warme sfeer uit. Er wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen. Deze duurzame materialen gebruiken we om de kinderen te leren ervaren wat en wanneer iets waarde heeft en hoe je daarmee omgaat. Wij gaan uit van meer ruimte per kind. U zult zelf ervaren dat er meer oppervlakte per kind beschikbaar is dan gebruikelijk.

Samenwerken

Montessori kinderopvang creeërt een doorgaande ontwikkelingslijn en werkt nauw samen met de Wildzang in Lelystad.

Openingstijden

Kinderdagverblijf: geopend van 7.30 uur tot 18.30 uur. Op werkdagen het gehele jaar 11 uur per dag open. 
Peuterochtendgroep/peuterspeelzaal: 40 weken 3,5 uur op een ochtend.
Buitenschoolse Opvang: 40 weken aansluitend op de schooltijden tot 18.30 uur. En in de 12 vakantieweken per jaar zijn we 11 uur per dag geopend van 07.30 tot 18.30 uur. 

Bekijk de tarieven van Montessori kinderopvang Lelystad.

Landelijk Register Kinderopvang

Montessori kinderopvang Lelystad bso
Montessori kinderopvang Lelystad kdv


Inspectierapport

Door op onderstaande link te klikken, komt u op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen terecht. Vervolgens kunt u het rapport naar keuze aanklikken en zal het inspectierapport zichtbaar worden.

Klik hier om de inspectierapporten te bekijken: Inspectierapport bekijken